W 13 Muzach zagościła Euterpe. Olha Zernaieva zaczarowała nas przepięknymi dźwiękami fletu poprzecznego, dając kameralny koncert, na który złożyły się utwory takich kompozytorów muzyki fletowej jak François Borne czy Wilhelm Popp. Całości dopełniała Olha Bila. Jej mistrzowska gra na fortepianie sprawiła, że flet czarował jeszcze bardziej. Ale przecież Łowcy Świtów nie poszli tam słuchać muzyki. Nawet najwyższy kunszt wirtuozerii, jakim wykazały się obie Panie, nie był w stanie przesłonić celu. Naszym celem było zawrzeć muzykę w obrazie, oddać emocje, namalować klimat kameralnego koncertu. Czy się udało?


zdjęcia: Piotr Sokołowski, Tomasz Przywecki
tekst i opracowanie: Tomasz Przywecki